به‌هیز: شماره ۷۶

به هیز 76

دراین شماره می خوانید: گفتگو: مربی جوان کشتی فرنگی کردستان: با دستان خالی هم  قطب کشتی فرنگی کشور هستیم یادداشت: کمیته ای بنام استعداد یابی/علی اشرف هدایت نژاد ره به ...

ادامه نوشته »