مقام اول ورزش‌های زورخانه ای کردستان در میان هیئت‌های ورزشی کشور

از سوی سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران، هیئت ورزش‌های زورخانه ای کردستان عنوان برتر هیئت‌های ورزشی کشور را کسب کرد. سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران با نظرسنجی از ۳ هزار ...

ادامه نوشته »