خانه / درباره ما

درباره ما

“به هیز” به عنوان اولین نشریه تخصصی استان در حوزه ورزش در آذرماه ۹۱ به جرگه مطبوعات استان کردستان پیوست. این نشریه توسط تعدادی از خبرنگاران ورزشی باتجریه کردستان که پیشتر سابقه فعالیت در این زمینه ورزش را در نشریاتی همچون سیروان را تجربه کرده بودند، بنیان نهاد شده است.

“به هیز” یک نشریه کاملا مستقل است که به هیچ حزب، گرایش فکری و نهاد دولتی، ورزشی و خصوصی وامدار نیست. این نشریه خصوصی که به مانند بسیاری از نشریات هم رده با مشکل مالی دست به گریبان بوده و هست، به عشق توسعه ورزش کردستان و نیز معرفی توانمندهای ورزشی تمامی رده های سنی بدون کوچکترین چشم داشتی از زمان شروع به کار بی وقفه هردوهفته یکبار به دست مخاطبان همیشه همراه خود رسیده است.

….