خانه / ۱۳۹۳ / آذر

بایگانی ماهانه: آذر ۱۳۹۳

به‌هیز: شماره ۷۴

به هیز 74

دراین شماره می خوانید: درد دل های خودمونی گردانندگان به‌هیز: «به‌هیز» می خواهد بماند / افشین خوش گوار / مدیرمسئول نمره قبولی«به‌هیز» / حامدنظرویسی / خبرنگار «به‌هیز» را با خاطراتش ...

ادامه نوشته »

به‌هیز: شماره ۷۳

به هیز 73

دراین شماره می خوانید: یادداشت مدیرمسئول: جانا سخن از دل ما می‌گویی! یادداشت ها: استعدادیابی؛ حلقه مفقوده ورزش کردستان / چنور پیری چه کسی فوتبال دنیا را روی انگشتش می‌چرخاند؟ ...

ادامه نوشته »